Āpsis 

Jūras Ērglis

Meža Pūce #1

Zeltgalvītis

Melnais Stārķis

Pasūtīt

Jenotsuns

Kraukļi

Baltā Pūce

Apodziņš

Meža pūce #2

Zīdaste

Dzilnītis

Žagata

Rubeņu deja